1. Intakegesprek

Een project bij BOAR Classics begint met een uitgebreide intake. Samen met u inspecteren we het voertuig en stellen we een wensenlijst op. Ook is het van belang om te weten wat het gebruiksdoel van het voertuig is. Daarnaast fotograferen we het voertuig en noteren we alle relevante gegevens over het merk en het model.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw ervaring met de restauratie van klassiekers. Dat doen we zodat we u in de loop van het project van begrijpelijke informatie kunnen voorzien. Zo blijft u goed op de hoogte van de vorderingen.

2. Offerte

In chronologische volgorde zetten we op papier welke stappen er gezet moeten worden in het restauratieproces. Elke stap is voorzien van een beknopte uitleg, zodat u weet waar elke stap toe dient. Uiteraard maken we ook een kosteninschatting en schetsen we een tijdspad.

Omdat tijdens de restauratie van een oldtimer gaandeweg onvoorziene uitdagingen of verborgen gebreken de kop op kunnen steken, moet in de uitvoering van een project altijd ruimte blijven voor een koerswijziging. Uiteraard gebeurt dit pas na overleg en akkoord, en niet voordat nogmaals goed uiteengezet is wat de wijzigingen in detail inhouden en betekenen voor de voortgang en de kosten van het project.

3. Overeenkomst

Wanneer u akkoord gaat met de offerte, stellen we een overeenkomst op. In dit document staan alle specifiek voor dit project benoemde voorwaarden genoemd. Ook zal er een tijdspad in opgenomen worden. In het kader van de transparantie ziet u tevens welke eventuele onderaannemers – in het geval van zeer specialistisch werk – er bij het project betrokken worden.

In de overeenkomst staat eveneens benoemd hoe er gefactureerd zal worden. Zijn we het met elkaar eens? Perfect, na ondertekening van de overeenkomst gaan we direct aan de slag.

4. Planning & briefing

Wanneer de overeenkomst is ondertekend, stellen we een kernteam samen voor het project. We zetten alle betrokken specialisten bij elkaar aan tafel en bespreken het project tot in detail. Het is van essentieel belang dat alle betrokkenen van meet af aan weten wat het project behelst, zodat ieder zijn of haar werkzaamheden goed op elkaar kan afstemmen.

In deze fase wordt ook onderzocht of eventuele te vervangen onderdelen nog leverbaar zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan onderzoeken we of deze onderdelen geconstrueerd kunnen worden.

5. Taxatie vooraf

In het kader van de verslaglegging (essentieel bij een restauratie) laten wij elke auto taxeren voor wij aan onze werkzaamheden beginnen. Zo weten we precies welke waarde het voertuig heeft voor wij aan onze werkzaamheden beginnen. Een tweede taxatie aan het einde van het traject zal vervolgens inzicht geven in de waardevermeerdering die de restauratie tot gevolg heeft gehad.

6. Motor, mechaniek & interieur

Wanneer een project vraagt om motorische of mechanische restauratie, of restauratie van het interieur, wordt voorafgaand aan de demontage bekeken in welke volgorde en in welke mate van demontage er het beste gewerkt kan worden. Als er bijvoorbeeld in de motorruimte gewerkt wordt, kan het bijvoorbeeld handig zijn om dat te doen terwijl het chassis nog gemonteerd is. Hetzelfde zou kunnen gelden voor bijvoorbeeld interieurpanelen en stoelframes.

Uitvoerige restauraties van mechanische, motorische of interieurdelen kunnen al snel vragen om zeer specialistische werkzaamheden. Om de beste kwaliteit te kunnen garanderen, werken wij in deze gevallen uitsluitend samen met gespecialiseerde partijen die hebben bewezen over de juiste kennis en kunde te beschikken.

7. Demontage

Tijdens de demontage krijgen we voor het eerst écht zicht op de onderhuidse conditie van uw voertuig. Wanneer hieruit blijkt dat noodzakelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, die niet in de offerte zijn opgenomen, brengen we u hiervan op de hoogte en brengen we een deelofferte uit. Tijdens de demontage wordt u uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen en u wordt voorzien van een uitgebreid verslag in tekst en beeld.

8. Plaatwerken

Als de demontage compleet is, kunnen we beginnen met het plaatwerken. Omdat we het liefst zoveel mogelijk met authentieke materialen en originele onderdelen werken, kijken we in hoeverre de originele delen nog bewerkbaar zijn. Gelukkig is dit vaak het geval. Wanneer dit niet zo is, kijken we of er nog originele onderdelen beschikbaar zijn ter vervanging. Als deze niet beschikbaar zijn, is het zaak om uit te vinden of de onderdelen gereconstrueerd kunnen worden uit vergelijkbaar materiaal.

Pas in de laatste plaats wordt gekeken naar de beschikbaarheid van imitatieonderdelen, maar uitsluitend wanneer het budget niet toereikend is voor originele of gereconstrueerde onderdelen. Tijdens de demontage wordt u uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen en u wordt voorzien van een uitgebreid verslag in tekst en beeld.

9. Voorbewerken & spuiten

Bij elke voertuigrestauratie is het van belang om de originele staat van het voertuig zo goed mogelijk te benaderen. Dat geldt ook voor de laklaag, het visitekaartje van de oldtimer en vaak een eerste indicator van de kwaliteit van de restauratie. Het voorbewerken en spuiten vraagt in het geval van een restauratieproject meer tijd dan spuitwerkzaamheden bij moderne voertuigen. Een goede laklaag begint bij de ondergrond, en wanneer de te spuiten oppervlakten decennia oud zijn, is nauwkeurigheid geboden bij het voorbewerken.

Ook het zetten van de grondlagen, de uiteindelijke kleurlagen en blanke laklagen in onze stofvrije spuitcabine vragen om een secure werkwijze, met ruime droog- en uithardingstijden. Wanneer de originele kleur behouden dient te worden en er geen kleurcodes beschikbaar zijn, wordt de lak nauwkeurig ‘gematched’ met het origineel. Omdat autolak tegenwoordig een volledig andere samenstelling heeft dan vroeger, gaan we hierbij niet over één nacht ijs. We worden hierbij weliswaar geholpen door de computer, maar het oog is hierbij minstens zo belangrijk. Tijdens het spuiten wordt u uitgenodigd om te komen kijken naar de vorderingen en u wordt voorzien van een uitgebreid verslag in tekst en beeld.

10. Montage & rijklaar maken

Na de (eventuele) restauratie van motorische of mechanische onderdelen en/of het interieur, wordt het voertuig weer zorgvuldig opgebouwd. Het chassis en alle gerestaureerde carrosseriedelen worden nauwkeurig aangebracht, zodat een zo evenwichtig mogelijk eindresultaat ontstaat. Indien u wenst kunnen hierbij zelfs kleinere marges worden gehanteerd dan af-fabriek het geval was.

Wanneer de montage compleet is, wordt de auto rijklaar gemaakt en proefgereden. Zo kan niet alleen de optische, maar ook de rijtechnische staat van het voertuig akkoord worden bevonden.

11. Restauratieverslag & taxatie

Wanneer de werkzaamheden aan het voertuig voltooid zijn, is het project nog niet afgerond. De meerwaarde van een restauratie zit niet enkel besloten in de kwaliteit van de werkzaamheden, maar ook in de zorgvuldigheid van de verslaglegging. Elke stap, alle gebruikte materialen, de gemaakte keuzes en verantwoordingen worden in tekst en beeld in een naslagwerk samengebracht.

Een onafhankelijk taxateur zal na afloop van de werkzaamheden opnieuw de waarde van het voertuig bepalen. Door deze nieuwe taxatie te vergelijken met de taxatie die voorafgaand aan de werkzaamheden is uitgevoerd, kunnen we u een helder beeld geven van de toegevoegde waarde van de restauratie. Zo weet u niet alleen wat het gerestaureerde voertuig waard is, maar ook of uw huidige verzekeringspolis nog voldoende dekking biedt.

12. Aflevering

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, plannen we een datum en tijdstip voor de aflevering met u in. Alhoewel u gedurende het project meerdere keren bij ons over de vloer bent geweest, zal dit het eerste moment zijn waarop u het eindresultaat in ogenschouw neemt. We lopen het voertuig in detail met u na aan de hand van een checklist. Mochten er nog werkzaamheden moeten worden verricht, dan plannen we die samen met u in.

Over uw auto wordt een artikel gemaakt inclusief beeldmateriaal voor gebruik op onze online en offline kanalen. Indien u het op prijs stelt, laten we u hier als eigenaar graag een rol in spelen.